Projectsourcing

Het inschakelen van een externe partij voor het uitvoeren van projecten kan een effectieve manier zijn om bedrijfsprocessen te optimaliseren. In dit artikel leest u meer over de verschillende soorten projectsourcing en de situaties waarin ze het meest geschikt zijn.

1. Wat is Projectsourcing?

Projectsourcing is een innovatieve en kostenefficiënte manier van projectmanagement, waarbij externe deskundigen ingeschakeld worden om een project tot een goed einde te brengen. Het doel van projectsourcing is het bereiken van de best mogelijke resultaten voor de opdrachtgever, binnen de afgesproken tijd en budget.

2. Waarom beroep doen op een externe project consultant?

Er zijn verschillende redenen waarom je een externe project consultant in kunt schakelen. Een van de belangrijkste is dat je dan iemand hebt die ervaring heeft met het soort project dat jij wilt uitvoeren. Een andere reden is dat een consultant vaak een netwerk heeft van andere consultants en professionals die hij of zij kan inschakelen als dat nodig is. Ook is een consultant gewend om met verschillende soorten mensen te werken en kan hij ofzij dus goed communiceren. Tot slot is een consultant onafhankelijk en kan dus neutraal advies geven.

3. Wat zijn de voordelen om aan de slag te gaan als project manager?

Als project manager heb je een aantal voordelen ten opzichte van andere rollen in een organisatie. Je hebt meer vrijheid om te beslissen hoe een project wordt uitgevoerd en je krijgt meestal meer verantwoordelijkheid en uitdaging dan in andere posities. Ook kun je als project manager doorgroeien naar hoger managementposities.

4. Wat is het verschil tussen Projectsourcing en uitzendarbeid?

Er zijn een aantal verschillen tussen projectsourcing en uitzendarbeid. Allereerst is er hetfeit dat bij projectsourcing de inhuur van externe krachten vaak voor een bepaalde tijd wordt gedaan, terwijl uitzendarbeid meestal op langere termijn gebeurt. Ook is er bij projectsourcing vaak sprake van een vast tarief, terwijl uitzendkrachten meestal per uur of per dag worden betaald. Verder is het zo dat bij projectsourcing de inhuur van externe krachten vaak gericht is op het vervullen van een specifieke taak of het leveren van een specifiek product, terwijl uitzendbedrijven vaak algemene diensten verlenen. Tot slot is het belangrijk om te weten dat projectsourcing meestal door bedrijven wordt gedaan, terwijl uitzendarbeid vooral door particulieren wordt gebruikt.